جعبه مقوایی

جعبه مقوایی

واحد جعبه سازی گروه تبلیغات فکر سوم با به کارگیری کلیه‌ امکانات چاپ و خدمات پس از چاپ پیشرفته، امکان تولید جعبه ها شامل جعبه دارویی (با استفاده از مقوای ایندربرد)، جعبه پوشاک (مثل جعبه پیراهن و … )، جعبه ماسک، و … را دارد. تولید جعبه مقوایی مورد نیاز واحد صنعتی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

 
 

 

 

جعبه مقوایی